Traxx loc

18 september 2012 door Bas de Jager

Zomer 2012 heeft Technology Trading BV de eerste dry disconnect (lekvrij aan / afkoppelen) koppeling geleverd met geintegreerde overvulbeveiliging voor de nieuwe Traxx treinen van de Deutsche Bahn.
Deze koppeling voorkomt dat de tank overvuld wordt bij onjuist aankoppelen of overbrugging van de bestaande electronische overvulbeveiliging.
In verband met het verplichte “kipp ventiel” ontstaat er bij overvulling overdruk in de diesel tank waardoor deze scheurt met alle gevolgen van dien.
Bij overvulling ontstaat niet alleen een spil maar ook veel schade.
Technology trading BV maakt deze overvulbeveiligingen op maat.

Technology Trading Deutsche BahnTraxx tank beveiliging